Erfgoedplus.be vind meer dan je zoekt

Navigation Search

Collecties

Collecties

De Erfgoeddatabank van Erfgoedplus.be wordt gevoed door inspanningen van honderden erfgoedcollecties in Leuven, Limburg en Vlaams-Brabant. Deze collecties zijn heterogeen van samenstelling en groeperen professionele musea, archieven en instellingen en lokale collecties van kerken, heem-en geschiedkundige verenigingen, private verzamelingen en documentatiecentra.

NIEUW OP ERFGOEDPLUS.BE:

>> Collectie decorstukken en rekwisieten van de Leuvense Schouwburg (nieuwe collectie)
>> Collectie Jos Valley - landbouw en dagelijkse leven in Haspengouw (nieuwe collectie)
>> Virtuele collectie "Made in Vlaams-Brabant": staalkaart van de productienijverheid in Vlaams-Brabant voor 1980 (nieuwe collectie)
>> Collectie dialectopnames 'Stemmen uit het Verleden' van de Universiteit Gent: Vlaams-Brabant (nieuwe collectie)
>> Collectie 'Moes- en tuinbouwschool de Wijnpers' van het Provinciaal Archief van Vlaams-Brabant (nieuwe collectie)

Collecties raadplegen
Inventarissen kan men rechtsreeks selecteren uit de rechter navigatiebalk. Collecties worden per gemeente gegroepeerd. Niet alle deelnemende collecties zijn online raadpleegbaar. De status wordt naast de collectienaam vermeld.

  • (in voorbereiding) = collecties waarbij het conversieproces nog loopt of die nog inventariseren in het Erfgoedregister
  • (niet online) = collecties die verkiezen om deze gegevens (nog) niet publiek vrij te geven

Collecties met online objecten werden als link uitgewerkt. Men kan hun online collectie rechtstreeks raadplegen. Erfgoedplus.be laat toe om zowel op stukniveau als op collectieniveau op te zoeken.

Labels
Erfgoedplus.be labels voor deelnemers en partners.Elk label geeft de status aan van een collectie. Van links naar rechts: deelnemer zonder online objecten, deelnemer met online objecten, deelnemer met 50% van de collectie online en deelnemer met een volledige online collectie. Het rode label is voor partners van Erfgoedplus.be.

Erfgoedplus.be hanteert labels voor deelnemende collecties naargelang hun status. Deelnemende collecties mogen een label aanvragen om in de eigen website te verwerken. Neem hiervoor contact op met Erfgoedplus.be. Ook partners binnen Erfgoedplus.be kunnen een label gebruiken om hun samenwerking te benadrukken.

Print deze pagina