Erfgoedplus.be vind meer dan je zoekt

Navigation Search

Nieuwsbericht

Door de lens van de bezetter. Vlaams-Brabants erfgoed op Duitse negatieven (1917-1918)

Net honderd jaar geleden trokken dertig Duitse kunsthistorici, fotografen en architecten door het hele land voor een uitzonderlijk project. Ze namen meer dan 10.000 foto’s van ons erfgoed: kerken, begijnhoven, kastelen, kunstwerken, burgerwoningen, interieurs en gedenktekens. In 1927 kon de Belgische overheid de volledige collectie glasnegatieven kopen en sinds 1948 wordt de verzameling beheerd door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK). De negatieven – allemaal glazen platen – vormen een unieke kunstschat. Een bevroren tijdsbeeld uit de oorlogsjaren.

© KIK-IRPA, Brussel, B019558

De Duitse inventaris is niet enkel vanuit wetenschappelijk kunsthistorisch oogpunt uitermate relevant, maar ook vanuit hedendaags erfgoedperspectief. De collectie vormt immers een belangrijke bron van informatie over vernielingen en wederopbouw, over verdwenen dorpsgezichten en landschappen en over het dagelijks leven tijdens WOI. Bovendien zijn vele foto’s esthetisch waardevol en bezitten ze een subjectieve, artistieke kwaliteit.

Van 29 juni tot 11 november 2017 is een selectie van dit buitengewone fotomateriaal uit Vlaams-Brabant gratis te bewonderen als een openluchttentoonstelling (8-22 uur) in de kloostertuin van de Engelenburcht, Kruineikestraat 5, 3150 Tildonk (Haacht). Meer info vind je hier.

Print deze pagina