Erfgoedplus.be vind meer dan je zoekt

Navigation Search

Nieuwsbericht

Limburg Verzameld/t - verzamelingen online

Limburg Verzameld/t bracht tot nu toe ruim vijftig boeiende verzamelingen in kaart. Elke collectie kreeg een melding op Facebook werd met het Erfgoedregister geregistreerd. Een groeiende selectie van deze verzamelingen staat alvast online op Erfgoedplus.be.

Aanleiding tot het project vormde de tentoonstelling ‘Dokter Bamps verzamelt. Reconstructie van een 19de-eeuwse Hasseltse topcollectie.’ in Het Stadsmus. Deze tentoonstelling ging in op de Limburgse 19de-eeuwse topcollectie van Dr. Constant Bamps (Hasselt) die na zijn overlijden Europees verspreid geraakte. Limburg verzameld/t ging vervolgens op zoek naar de Constant Bamps van nu.

fotomontage met verzamelaars in hun collectieruimte fotocollage van verzamelaars in hun collectieruimte

Verzamelingen en 'het' verzamelen wordt door ons beschouwd als een uiting van volkscultuur en deel van ons immaterieel erfgoed. Het verzamelen zit diep in onze cultuur ingebakken. Verzamelingen groeien uit een persoonlijke interesse en het verzamelen is een uiting van persoonlijkheid. Met de interviews proberen we te polsen naar deze persoonlijke aanleidingen en motivaties. Met Limburg Verzameld/t willen we peilen naar de verzamelaar. Wat motiveert iemand om een verzameling uit te bouwen? Wat deed de vonk over slaan en wat was het eerste collectiestuk?

OPROEP - WIE VERZAMELT?
Verzamelaars en collecties kunnen zich nog steeds melden.

Contacteer onze projectmedewerker Pieter Neirinckx
>> pieter@limburgverzameldt.be

kleine projectlogo Limburg Verzameld/t

Interviews worden eerst verwerk op het Limburg Verzameld/t Facebook profiel. Elke verzameling en verzamelaar wordt kort voorgesteld met representatieve illustraties. Vervolgens wordt elke verzameling beschreven en geregistreerd met het Erfgoedregister. Elke collectie wordt hierbij als onderwerp, als immaterieel erfgoedobject, beschreven. Uiteindelijk zal elk interview zijn weerslag krijgen in de Erfgoeddatabank en raadpleegbaar zijn op Erfgoedplus.be.

Wie heet van de naald kennis wil maken met nieuwe collecties, volgt Limburg Verzameld/t op facebook.

>> https://www.facebook.com/LimburgVerzameldt
>> ontdek de collecties van Limburg Verzameld/t op Erfgoedplus.be

Limburg Verzameld/t wordt opgezet door Heemkunde Limburg, Erfgoedcel Mijn-Erfgoed, Erfgoed Haspengouw, het Limburgs Volkskundig Genootschap, Het Stadsmus (Hasselt) en het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed (PCCE). Tevens met dank aan de ondersteuning door ETWIE.

logos van de projectpartners van Limburg Verzameld/t

>> Heemkunde Limburg
>> Erfgoedcel Mijn-Erfgoed
>> Erfgoed Haspengouw
>> Limburgs Volkskundig Genootschap
>> Het Stadsmus (Hasselt)
>> Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed (PCCE)

Print deze pagina