Erfgoedplus.be vind meer dan je zoekt

Navigation Search

Nieuwsbericht

Najaarslezing 'Fabriek en dorp. Lokale bedrijfsgeschiedenissen in Vlaams-Brabant sinds de 19de eeuw'

In de najaarslezing 2017 richten richten het Documentatiecentrum Vlaams-Brabant en Rijksarchief Leuven de  blik op het industriële verleden van de provincie Vlaams-Brabant. Zowel de chronologische evoluties als de geografische spreiding van economische activiteiten vormen een uitzonderlijk rijk veld dat vele heemkundigen en erfgoedzorgers boeit. De centrale ligging van de regio, een knooppunt van (water)wegen, bevordert sinds de 19de eeuw niet alleen de ontwikkeling van industrie en diensten, maar ook de expansie van een commercieel gerichte landbouw. De intense interactie tussen de primaire, secundaire en tertiaire sector is dan ook een typisch kenmerk van de economische structuur van de provincie.

Op zaterdag 2 december 2017 in het Villerscollege te Leuven laten historici, heemkundigen en erfgoedzorgers je kennismaken met de theorie en praktijk van de studie van lokale bedrijfsgeschiedenissen in een regionaal kader, met oog voor verschillen tussen stedelijke en rurale context. Ze reiken ook handvaten aan om het rijke erfgoedmateriaal op dit domein te verzamelen, te verwerken en te delen met het publiek.

Collectie Retroscoop

PROGRAMMA

  • 10.00 uur: onthaal met koffie/thee
  • 10.15 uur: welkomstwoord Nicolas Mazeure (Documentatiecentrum) en Eddy Put (Rijksarchief)
  • 10.30 uur: ‘Eilanden in een zee van groen’. Een inleiding tot de sociaal-economische geschiedenis van Vlaams-Brabant (1880-2000)’ Yves Segers (KU Leuven)
  • 11.30 uur: ‘Vlaams-Brabantse bedrijfsgeschiedenissen: welke bronnen buiten het bedrijfsarchief?’ Dominique Vanpée (Heemkundige Kring van Huldenberg)
  • 12.15 uur: broodjeslunch, met inzage van de collecties van het Documentatiecentrum en Rijksarchief
  • 13.30 uur: ‘La Corbeille Wespelaar: 100 jaar van erwten naar loften’ Jan Cleynhens (Haachtse Geschied- en Oudheidkundige Kring)
  • 14.00 uur: ‘Vele handen maken licht werk? De bedrijvige dynamiek van Fabrieksburen. Industrie in de Zennevallei’ Koen Demarsin (Erfgoedcel Pajottenland en Zennevallei)
  • 14.30 uur: ‘Voorstelling inventaris NV Dijlemolens - later NV Atomic’ Tine Wouters (Rijksarchief Leuven)
  • 14.45 uur: ‘Voorstelling registratieproject zwerfgoed Made in Vlaams-Brabant’  Benoit Vanhees (erfgoeddepotconsulent registratie, Provincie Vlaams-Brabant)

INFO

Zaterdag 2 december 2017, 10-15 uur, Villerscollege, Vaartstraat 24, 3000 Leuven

Deelname is gratis, maar de plaatsen zijn beperkt.

Gelieve u in te schrijven vóór maandag 27 november 2017 via documentatiecentrum@vlaamsbrabant.be.

 

Bekijk ook de virtuele collectie "Made in Vlaams-Brabant": staalkaart van de productienijverheid in Vlaams-Brabant voor 1980.

Print deze pagina