Erfgoedplus.be vind meer dan je zoekt

Navigation Search

Nieuwsbericht

Studiedag inventarisatie, beheer en herwaardering van plattelandskerkhoven in Vlaams-Brabant

Plattelandskerkhoven zijn uitzonderlijke erfgoedsites. Het duurzaam beheer en de herwaardering van dit funerair erfgoed vereisen een specifieke aanpak. Om lokale overheden, kerkfabrieken, heemkringen en erfgoedcellen te begeleiden bij deze uitdaging, gaf de provincie in 2014 een draaiboek uit. Dit resulteerde in een aantal mooie realisaties in verschillende gemeenten. Zowel het wetgevend kader als het ondersteuningsbeleid van overheden en de maatschappelijke ontwikkelingen zorgen ervoor dat aandacht voor het erfgoed op dodenakkers actueel blijft. Tijdens een studiedag op 3 maart 2017 in Ruisbroek (Sint-Pieters-Leeuw), van 10-13 uur, houd je de vinger aan de pols en lichten we goede praktijken toe ter inspiratie. Bovendien is het draaiboek herwerkt met actuele informatie over groenbeheer, kerkenbeleidsplanning, ondersteuningsmogelijkheden en ontsluitingspraktijken.

PROGRAMMA

09.45u onthaal

10.00u  inleiding – Nicolas Mazeure (dienst erfgoed, provincie Vlaams-Brabant)

10.10u  provinciaal beleid rond inventarisatie, beheer en herwaardering van kerkhoven en begraafplaatsen – Willy Roest (Dienst erfgoed, Monumentenwacht Vlaams Brabant)

10.40u  expertise en aanbod van de monumentenploegen van 3WPlus – Danny Van Lijsebeth (coördinator 3WPlus)

10.50u  Vlaams beleid voor ondersteuning bij beheer beschermd funerair erfgoed – Evelien Livens en Joeri Mertens (erfgoedconsulenten Agentschap Onroerend Erfgoed )

11.20u  omvormingsbeheer groenstructuren: casus begraafplaats Moorsel Tervuren – Kurt Jacobs (Werkleider Groen Gemeente Tervuren)

11.40u  ontsluitingspraktijken en publiekswerking – Gemeente Londerzeel en funeraire werkgroep Immortellen

12.00u Leeuws beleid rond funerair erfgoed – Jan Desmeth (schepen onroerend erfgoed Sint-Pieters-Leeuw)  

12.30u  rondleiding Begraafplaats Ruisbroek - Anne-Mie Havermans (funerair experte) en Ann Voets (landschapsarchitecte)

13.00u  broodjesmaaltijd 

PRAKTISCH

Vrijdag 3 maart 2017 van 10.00 tot 13.00 uur

Jan Ruisbroec en Onze-Lieve-Vrouwkerk

Kerkplein 28, 1601 Ruisbroek (Sint-Pieters-Leeuw)

OPGELET:

- wandeling van 10 minuten naar Begraafplaats Ruisbroek (Groot Bijgaarden Straat)

- wandeling van 15 minuten naar broodjesmaaltijd (Lokaal Dienstencentrum ’t Paviljoentje, Fabriekstraat 1A)

Deelname is gratis, maar de plaatsen zijn beperkt.

Gelieve in te schrijven vóór maandag 27 februari 2017 via erfgoed@vlaamsbrabant.be.

Deze studiedag is een organisatie van de provincie Vlaams-Brabant, de Kerkfabriek van Jan Ruisbroec en Onze-Lieve-Vrouwkerk Ruisbroek en de Gemeente Sint-Pieters-Leeuw, met dank aan Agentschap Onroerend Erfgoed, 3WPlus, Gemeente Tervuren, Gemeente Londerzeel en Epitaaf vzw. Beleidsverantwoordelijke: Tom Dehaene

Print deze pagina