Erfgoedplus.be vind meer dan je zoekt

Navigation Search

Nieuwsbericht

Natuurkundige erfgoedcollectie online.

De collectie opgezette dieren van vzw Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud groepeert een 200-tal opgezette dieren, zoals inheemse vogels en zoogdieren. Veelal zijn het verkeersslachtoffers. Deze erfgoedcollectie wordt actief ingezet om de kennis van de natuur te promoten en natuurbeleving te stimuleren.

De Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud vzw is een brede regionale milieuvereniging. Zij zet zich in voor natuur- en landschapsontwikkeling en een gezond leefmilieu in de brede regio Leuven. Om haar doelstellingen te verwezenlijken heeft de vereniging zich van bij haar stichting toegelegd op draagvlakverbreding en educatie voor natuurbescherming. Een onderdeel daarvan was vooral de schooljeugd kennis te laten maken met de dieren en vogels uit hun eigen omgeving.
 

Schermfoto van opgezette vogels en dieren (vos, marters).(De collectie 'verkeersslachtoffers' presenteert een gevarieerde staalkaart aan dieren die in de omgeving voorkomen.)

Met het toenemend autoverkeer kwamen steeds meer 'dieren onder de wielen'. Verkeersslachtoffers die men in het infocentrum van de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud binnenbracht, werden daarom naar een taxidermist gebracht om als opgezet exemplaar en aanschouwelijk materiaal bij educatieve projecten in te zetten.De vereniging verkreeg de toelating om als enige gemachtigde in Vlaams-Brabant ook beschermde soorten op te laten zetten. De collectie groeide snel aan, ook met exemplaren die sindsdien quasi uitgestorven zijn in België of uiterst zeldzaam zijn zoals de porceleinhoen, wielewaal en eikelmuis. De collectie werd bovendien verreikt met de collectie opgezette dieren van het Agentschap voor Natuur- en Bos.

Schermfoto van een informatiefiche op Erfgoedplus.be over de Wielewaal (Oriolus oriolus).(De kleurrijke Wielewaal heeft sterk te lijden onder biotoopverlies en komt steeds minder algemeen voor.)

In hechte samenwerking met de Erfgoedcel van Leuven zetten de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud zich aan het werk om de inmiddels omvangrijke collectie aan opgezette dieren te digitaliseren en in te voeren in het Erfgoedregister. Net als in alle natuurkundige collecties geven deze opgezette dieren informatie mee over de omgeving waarin ze verzameld werden. Als tijdscapsules kunnen ze tot ver in de toekomst onderwerp blijven van natuurstudie.

Verkeersslachtoffers vormen voor een natuurkundige collectie een unieke invalshoek. De specimen zijn tastbare getuigen van ons antropogene tijdperk en de impact die wij hebben op onze directe omgeving. Deze unieke invalshoek wordt met deze collectie voor toekomstige generaties bewaard en juist dit maakt het geheel tot natuurerfgoed. Tezelfdertijd creëert dit mogelijkheden om de kennis van de natuur te promoten en om natuurbeleving (en waardering) te stimuleren. De collectie van de vzw Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud is dan ook geen statische collectie. De opgezette dieren worden ingezet voor educatieve doeleinden.

Schermfoto van drie opgezette vogels - ijsvogels - en een konijn.(De collectiestukken worden actief ingezet binnen natuureducatie. Af en toe worden stukken dan ook afgestoten.)

De collectie opgezette dieren van vzw Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud is niet de enige natuurkundige collectie op Erfgoedplus.be die voor educatieve doeleinden wordt ingezet. Ook het Bezoekerscentrum De Lieteberg in Zutendaal ontsluit delen van haar insectencollectie uit het insectenmuseum Entomopolis en het bijenmuseum online op Erfgoedplus.be.

>> Collectie opgezette dieren van vzw Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud op Erfgoedplus.be
>> vzw Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud

Print deze pagina