Erfgoedplus.be vind meer dan je zoekt

Navigation Search

Thema

CONTACTDAG HANDOUTS

6 bijlage(n)

Logo's voor de erfgoeddatabanken Erfgoedplus en Donnet.

Contactdag Erfgoedplus.be / Donnet
26 september 2018, Leuven - (handouts in het programma)

Op 1 januari 2018 werden de drie provinciale erfgoeddatabanken officieel overgenomen door de Vlaamse administratie. Wat is er sedertdien allemaal gebeurd en wat staat er nog voor in de nabije toekomst gepland? Welke accenten legt de visienota “Vlaams cultuurbeleid in het digitaal tijdperk” en wat betekent dit concreet voor de toekomst van de registratie van erfgoed? Hoe zal het integratietraject naar een ééngemaakte erfgoeddatabank verlopen?

Deze aspecten vormden de ruggengraat van het plenair gedeelte van deze eerste contactdag sedert de bevoegdheidsoverdracht. In de namiddag hielden 6 focusgroepen specifieke thema’s onder de loep. Hoe haal je het maximale uit inventariseren, registreren en publiek ontsluiten? In twee opeenvolgende sessies werden recente evoluties toegelicht en gingen specialisten in op de praktijk van registratie en digitaal erfgoed. Op de afsluitende receptie was er volop mogelijkheid om andere gepassioneerden uit de erfgoedsector te ontmoeten en van gedachten te wisselen.

Voor wie? - Waar?
Voor iedereen die rond erfgoed werkt in de provincies Limburg, Vlaams-Brabant en Antwerpen. Voor alle partners, deelnemers en gebruikers van Erfgoedplus.be, het Erfgoedregister en Donnet. De contactdag ging door in het Vlaams Administratief Centrum Leuven (Dirk Boutsgebouw) Diestsepoort te 3000 Leuven.

Alle beschikbare handouts werden binnen het programma verwerkt. De handouts van het voormiddagprogramma kan men onderaan deze pagina dowloaden.

PROGRAMMA

09u30 -10u00        onthaal met koffie
10u00 -12u00        plenair gedeelte

12u00 -13u00        broodjeslunch

13u00 -14u00        eerste sessie van 6 thematische focusgroepen/workshops

1. Merijn Versyp (consultant Delaware) - Dataconsumenten binnen de erfgoeddatabank – noden, wensen, verwachtingen.
Merijn Versyp peilt naar de ervaringen en verwachtingen rond erfgoeddatabanken, digitaal erfgoed en hergebruik van digitale erfgoedinformatie. Wat is de mening en zijn de verwachtingen van het erfgoedwerkveld? De focusgroep kadert binnen een brede studie over het integratietraject van de provinciale erfgoeddatabanken.
In de eerste sessie wordt de focus gelegd op de ‘dataconsumenten’.

2. Katrien Houbey en Lieve Opsteyn (Erfgoedcel Haspengouw) - Inventariseren, let’s do it!
In inventariseren kruipt veel werk. Sinds 2013 inventariseert Erfgoed Haspengouw samen met vrijwilligers vele publieke en private collecties. Inventariseren: hoe begin je eraan? Erfgoed Haspengouw geeft uitleg, deelt handige tips en je ontdekt de do’s-and-don’ts van het inventariseren en fotograferen. Na het inventariseren komt het digitaliseren met de vrijwilligers. (PDF: 1. presentatie 'Inventariseren, let’s do it!' - 2. bijlage 'tips fotografie' - 3. bijlage 'inhoud inventarisatiekoffer')

3. Joris Colla en Peter Heyrman (KADOC-KU Leuven / ODIS) - De historische onlinedatabank ODIS: het middenveld en zijn erfgoed in context.
In Vlaanderen is ODIS (www.odis.be) de grootste historische databank op het internet. Ze wordt gebruikt door diverse erfgoed- en onderzoekinstellingen en bevat een schat aan unieke informatie over de geschiedenis van het middenveld sinds 1750. In ODIS vindt u met andere woorden informatie over socioculturele verenigingen, jeugdbewegingen, werknemers- en werkgeversorganisaties, kerkelijke instellingen, vrije scholen, politieke partijen enzovoort. Maar ook de hiermee verbonden personen, gebouwen, gebeurtenissen en documentaire erfgoedgehelen (archieven, tijdschriften) komen uitvoerig aan bod. Tijdens deze workshop laten we u kennismaken met de structuur en de veelzijdige functionaliteiten van de databank. We illustreren hoe ODIS eenvoudig verbonden kan worden met andere catalogi en databanken, zoals Erfgoedplus.be. En natuurlijk tonen we hoe u zelf op zoek kan gaan naar informatie en werpen we een blik achter de schermen. (PDF: presentatie 'De historische onlinedatabank ODIS: het middenveld en zijn erfgoed in context')

4. Rombout Nijssen (rijksarchivaris, Rijksarchief Hasselt) - Bronnen en bronnengebruik bij het registreren van erfgoed.
Eenmaal men een basisregistratie heeft afgerond, kan men de eigen collectie verder met informatie verrijken. Voor erfgoedbeheerders staan er tal van bronnen ter beschikking waarin men op zoek kan gaan naar extra en aanvullende gegevens. Waarom is het belangrijk om informatie op te zoeken? Welke bronnen staan ter beschikking en hoe kan men ze raadplegen? Hoe gaat men concreet aan de slag met een bronnenonderzoek? Rombout Nijssen spreekt uit een rijke expertise (Rijksarchief, Limburgse Studies) hoe men de kennis over de eigen collectiestukken kan vergroten.

5. Sam Donvil (PACKED vzw) - Wiki Loves Heritage. (Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed).
PACKED vzw ondersteunt de Vlaamse en Brusselse erfgoedsector al sinds enkele jaren i.v.m. digitale collectieontsluiting op externe platformen en meer bepaald op het Wikimedia ecosysteem. Collectieontsluiting via Wikimedia platformen laat instellingen toe om zonder grote budgettaire of infrastructurele investeringen en zonder speciale IT vaardigheden om stappen te ondernemen om een open (data) beleid om te zetten in concrete acties met openheid als hoeksteen van hun digitale strategie. Wiki Loves Heritage is een initiatief van de het Departement CJM in de context van het Europees Jaar voor Cultureel Erfgoed 2018 en zet enerzijds instellingen aan om digitale reproducties van hun collecties te doneren en anderzijds om particulieren aan te zetten om beelden in Wikimedia Commons op te laden. Op die manier vergroten we de digitale voetafdruk van Vlaams erfgoed op de plek waar het publiek in de eerste plaats op zoek gaat naar informatie: Wikipedia.

6. Bart Bosmans (Erfgoedconsulent, Departement CJM) - Erfgoedregister en Erfgoedplus.be voor gevorderden.
Deze focusgroep richt zich specifiek op actieve gebruikers van het Erfgoedregister. Het Erfgoedregister laat meer toe dan louter feitelijke registratie van gegevens. Fiches kunnen onderling gekoppeld en ook de mediabestanden laten toe om rond objecten meer en duidelijker op te tekenen. Ook met de website Erfgoedplus.be kan men aan de slag om een interactieve publiekswerking uit te bouwen. Met concrete voorbeelden wordt dieper ingegaan op de minder gekende toepassingen van het Erfgoedregister en Erfgoedplus.be. (PDF: leidraad 'Erfgoedregister en Erfgoedplus.be voor gevorderden')

14u00 -14u30        pauze

14u30 -15u30        tweede sessie van 6 thematische focusgroepen/workshops

  • Deelnemers kunnen een tweede keuze maken uit de herneming van het bovenstaande programma.
  • De eerste focusgroep kent een afwijkende invulling!
  • focusgroep 1 - Merijn Versyp (consultant Delaware) - Dataproducenten binnen de erfgoeddatabank – noden, wensen, verwachtingen.
    In deze sessie wordt de focus gelegd op de ‘dataproducenten’.
  • focusgroepen 2 t.e.m. 6 – idem invulling als in de eerste sessie

15u30 -        start netwerkmoment met receptie

Raadpleeg geregeld de website www.erfgoedplus.be voor aanvullingen op de handouts.

Print deze pagina contactdag-erfgoedplus-donnet_20190926__programma.pdf contactdag-erfgoedplus-donnet_20190926_svz-erfgoedplus.pdf contactdag-erfgoedplus-donnet_20190926_svz-donnet.pdf contactdag-erfgoedplus-donnet_20190926_europeana.pdf contactdag-erfgoedplus-donnet_20190926_visienota-minister.pdf contactdag-erfgoedplus-donnet_20190926_delaware.pdf