Erfgoedplus.be vind meer dan je zoekt

Navigation Search

Nieuwsbericht

Reliekkisten Harlindis en Relindis geopend.

Een onderzoeksteam van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK, Brussel) opende op woensdag 24 augustus de reliekkisten en reliekhouders van Harlindis en Relindis. Het team onderzoekt diverse collectiestukken; de twee reliekkisten van Harlindis en Relindis, twee armreliekhouders van Harlindis en Relindis en 6 reliekhouders van Relindis, afkomstig van de vrouwen van Bethanië. De specialisten binnen het team van het KIK onderzoeken de inhoud van de reliekhouders. Radiokoolstof datering moet ondermeer de leeftijd van de relieken bepalen. Tezelfdertijd wordt een hernieuwde inventaris uitgevoerd van de stukken zodat men de volgende generaties een juiste inventaris van de relieken kan voorleggen. Dit onderzoek kadert in een groter onderzoek rond de Maaslandse heiligen Harlindis en Relindis. Kunsthistorica Katrien Houbey voert tussen 2016 en 2017 een onderzoek uit naar de cultusverering van beide heiligen.

Opening van het reliekschrijn Harlindis en Relindis

Het onderzoek rond het leven en de cultusverering van Harlindis en Relindis zal de basis vormen voor een vernieuwde museale ontsluiting van de kerkschatten van de Sint-Catharinakerk door de Musea Maaseik. De volledige collectie wordt gesplitst over twee locaties, het Minderbroedersklooster en de Sint-Catharinakerk. Als spildatum wordt 1571 genomen, het jaar dat de kerschatten verhuisd werden van Aldeneik naar Maaseik.

De Reliekkisten werden vervaardigd rond 1660. In de loop van de tijd werden ze meermalen geopend; 1661, 1794, 1902 en een laatste officiële keer in 1930. Het was gebruikelijk om reliekhouders te openen om stukjes bot over te brengen in kleinere reliekhouders, die vervolgens geschonken werden aan diverse religieuze instanties. In 1930 werden stukjes geschonken aan de huizen van Bethanië. Nadat deze orde ophield te bestaan, werden de zes relieken terug aan de Musea Maaseik geschonken. In 1867 werden de reliekkisten geopend in het kader van een kunsthistorisch onderzoek. In deze ksiten bevonden zich toen ook andere reliekhouders en textilia (beurzen, Angelsaksische weefsels, etc.) die toen definitief verwijderd werden uit de kisten. De meeste van deze stukken, onder meer de casula en het velamen van Harlindis en Relindis, maken ook nu nog deed uit van kerkschatten maar worden apart ingelijst tentoongesteld.

De releikschrijven van Harlindis en Relindis

Sinds 1930 blijken de reliekkisten nog een keer niet-officieel geopend te zijn. Dit werd duidelijk tijdens de officiële heropening afgelopen woensdag. Verder onderzoek moet uitwijzen wanneer en waarom dit gebeurde. Het KIK is hierbij niet aan haar proefstuk toe. De opening van de reliekkisten van Harlindis en Relindis past in een nog ruimer onderzoekskader. Eerder dit jaar werd het Reliekschrijn van de heilige Odilia van Hoei uit de abdij Mariënlof (Colen-Kerniel) geopend voor onderzoek. De resultaten van dit onderzoek worden op 27 en 28 oktober tezamen met de onderzoeksresultaten van Harlindis en Relindis gepresenteerd op de internationale workshop "Relics @ the lab".

>> Collectie van de Sint-Catharinakerk
>> Schrijnreliek HH. Harlindis en Relindis
>> Armrelieken van HH. Harlindis en Relindis
>> Beurs voor relieken, afkomstig uit zwarte sarcofaag van HH. Harlindis en Relindis

Print deze pagina