Erfgoedplus.be vind meer dan je zoekt

Navigation Search

Partners

Projectpartners

Erfgoedplus.be is een samenwerkingsverband tussen Provincie Limburg, Provincie Vlaams-Brabant en Stad Leuven. Erfgoedplus.be streeft in beide provincies naar de digitalisering, registratie en online ontsluiting van gegevens uit musea en lokale erfgoedcollecties. Erfgoedplus.be legt de basis voor de provinciale depotwerking, erfgoedbeleid en -beheer.

Logo van Provincie Limburg.
Provincie Limburg, Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed


Provincie Vlaams-Brabant, dienst cultuur


Stad Leuven, Stedelijke Erfgoedcel Leuven

Structurele partners

Met structurele partners werd een overeenkomst afgesloten om gegevens uit te wisselen en/of databanken te koppelen. Erfgoedplus.be zoekt steeds aansluiting bij bestaande initiatieven om elkaars werking aan te vullen en te versterken. Erfgoedplus.be staat open voor samenwerking.


Europeana, de zoekwebsite voor het culturele erfgoed uit Europa's meest toonaangevende galerieƫn, bibliotheken, culturele instellingen, archieven en musea. Erfgoedplus.be is een content partner en levert als enige Belgisch initiatief naast museale gegevens ook erfgoedinformatie uit lokale collecties. Erfgoedplus.be is naast structurele content partner ook betrokken bij EuropeanaLocal, Europeana Awareness, Europeana Inside en Europeana 1914-1918.

Logo IRPA/KIK. Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium.
Met het KIK (Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium) werd een samenwerking afgesloten om gegevens over het religieuze erfgoed uit te wisselen. Het KIK is uitgever en beheerder van het Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen (FMBB), een referentiewerk voor het historisch kerkelijk erfgoed in Belgiƫ.

Logo's van KADOC Leuven en Archiefbank Vlaanderen
Archiefbank Vlaanderen is de onlinedatabank van private archieven. Erfgoedplus.be heeft een koppeling gemaakt met de onlinedatabank van Archiefbank Vlaanderen. Collectiebeschrijvingen verlopen via de invoermodule van Archiefbank Vlaanderen en elke beschrijving volgt de internationale standaarden ISAD(G), ISAAR(CPF) en ISDIAH. De beschrijvingen zijn tevens conform het Vlaamse Cometa-model (zie de presentatie 'Collectiebeschrijvingen in de praktijk - Archiefbank als casus', 2012).

Logo Nederlandstalige Art & Architecture Thesaurus (AAT)
Erfgoedplus.be is een partner binnen de AAT klankbordgroep en de AAT Redactie. De Nederlandstalige Art & Architecture Thesaurus (AAT) vormt de basis voor de thesaurustermen en objectbenamingen die worden gebruikt in het Erfgoedregister en op de website Erfgoedplus.be. De provinciale partners binnen Erfgoedplus.be zijn tevens de AAT aanspreekpunten voor de provincies Limburg en Vlaams-Brabant.

Deelnemers

Een Erfgoeddatabank kan enkel bestaan dankzij de inzet van musea, instellingen, verenigingen en lokale erfgoedbeheerders die zich inzetten om hun collecties te digitaliseren en te registreren. Elke erfgoedcollectie in Limburg en Vlaams-Brabant kan deelnemen aan Erfgoedplus.be. Raadpleeg de pagina 'Deelnemen' voor meer informatie.

Print deze pagina