Erfgoedplus.be vind meer dan je zoekt

Navigation Search

Over ons

Waarom

Erfgoedplus.be is voortdurend in ontwikkeling. Steeds meer collecties worden in de databank opgenomen. Het aantal beschreven objecten groeit en ook de erfgoedcollecties worden gevarieerder.

Erfgoedplus.be wil informatie aanbieden over een brede waaier aan erfgoed: zowel roerend als onroerend en immaterieel erfgoed. Erfgoedplus.be werkt hiervoor samen met een toenemend aantal partners.

Erfgoedplus.be heeft speciale aandacht voor het lokale erfgoed, door het aanbieden van professionele instrumenten, standaarden en ondersteuning aan de erfgoedbeheerders op een laagdrempelige manier.  Daardoor kan het collecties en erfgoed zichtbaar maken die anders nooit aan bod zouden komen.

Erfgoedplus.be is opgebouwd volgens de meest actuele technische ontwikkelingen voor het 'semantisch web' en 'Linked Data'. Dit biedt de beste garantie op uitwisselbaarheid en herbruikbaarheid van de gegevens in de toekomst.

 

Inhoudelijke partners

 

 • Deelnemende collecties: Erfgoedplus.be werkt zowel met professionele erfgoedcollecties (musea) als met lokale erfgoedcollecties (kerkfabrieken, archieven, projecten, heem- en geschiedkundige kringen).
 • Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) voor de koppeling en uitwisseling van gegevens.
 • Archiefbank Vlaanderen voor de koppeling en uitwisseling van gegevens over archieven- en collectiebeschrijvingen.
 • Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed voor de koppeling en uitwisseling van gegevens over het onroerend erfgoed.

 

Structurele partners

 

 • AAT-Nederlands: Erfgoedplus.be is samen met MovE een drijvende kracht binnen het AAT-Ned overleg.
 • Musea Oost-Vlaanderen in Evolutie (MovE) voor overleg AAT-Ned, museale ondersteuning (Adlib), het MovE invulboek en EuropeanaLocal.
 • Centrum Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC) voor afstemming van de thesaurus van religieuze voorwerpen en ondersteuning kerkfabrieken.
 • Europeana: deelname aan diverse overlegplatformen en concrete aanlevering van erfgoedgegevens uit museale en lokale collecties.

 

Erfgoedplus.be realiseert

 

 • Een geïntegreerde erfgoeddatabank voor professionele en lokale erfgoedcollecties.
 • Conversies uit professionele inventarisatieprogramma's (o.a. Adlib, TMS, Aleph).
 • Onmiddellijke ontsluiting via Europeana zonder tussenstappen.
 • Online inventarisatie met het Erfgoedregister op basis van museale standaarden (Spectrum, CIDOC-CRM, MovE invulboek) en internationale thesauri (AAT-Ned).
 • Inhoudelijke beschrijvingen op een gedetailleerde en gestandaardiseerde manier.
 • Een bruikbaar registratiesysteem voor alle lokale erfgoedcollecties.
 • Objectbeschrijvingen die aan mekaar worden gelinkt.

 

Erfgoedplus.be ontwikkelt

 

 • Uitbreiding van de erfgoeddatabank door koppelingen te leggen met gespecialiseerde erfgoeddatabanken: documenten, publicaties, gebouwen, landschappen, immaterieel erfgoed,…
 • Verdere uitbouw van de ontologie: een goed gestructureerde lijst van personen en plaatsen die een beter zicht biedt op de cultuurhistorische achtergrond.
 • Uitbreiding van de gebruikte thesauri (gestandaardiseerde woordenlijsten).
 • Uitwisseling van ervaringen op Europees vlak door actieve deelname in verscheidene Europese projecten. Daarin blijkt Erfgoedplus.be vrij uniek, vooral in het laten deelnemen van kleinere lokale collecties.

 

Vooruitzicht

 

 • Provinciaal depotbeheer en -registratie via Erfgoedplus.be en het Erfgoedregister.
 • Uitbreiding naar digitale archivering binnen een volwaardige digitale bewaaromgeving.
 • Interfaces voor andere kanalen, zoals voor mobiele internettoepassingen.

 

Print deze pagina