Erfgoedplus.be vind meer dan je zoekt

Navigation Search

FAQ

Wat is Erfgoedplus.be?
Erfgoedplus.be is een erfgoeddatabank voor zowel professionele als niet-professionele, kleinschalige en lokale erfgoedcollecties. Erfgoedplus.be bestaat uit een database met erfgoedinformatie (Erfgoeddatabank), een portal om deze informatie naar het publiek te ontsluiten (www.erfgoedplus.be) en een online (webbased) programma om erfgoedcollecties te registreren (Erfgoedregister). Lees meer over Erfgoedplus.be op onze informatiepagina's.

Wat kan ik op Erfgoedplus.be vinden?
Erfgoedplus.be bundelt digitale gegevens over erfgoedobjecten. Deze informatie komt uit inventarissen van musea, archieven en publieke instellingen. Bijna de helft van alle objecten zijn afkomstig van lokale erfgoedcollecties zoals kerken, geschied- en heemkundige verenigingen, documentatiecentra en private verzamelaars. Zij gebruiken het Erfgoedregister om hun digitaal erfgoed te registreren en te inventariseren.

Kan ik deelnemen aan Erfgoedplus.be?
Elke erfgoedcollectie in provincie Limburg, provincie Vlaams-Brabant of stad Leuven kan deelnemen aan Erfgoedplus.be. Ook erfgoedcollecties in Antwerpen kunnen contact opnemen met Erfgoedplus.be voor collectieregistratie. Lokale collecties kunnen rekenen op extra begeleiding en ondersteuning bij het digitaliseren en registreren. Musea worden begeleid doorheen het conversieproces. Neem contact op met het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media van de Vlaamse Overheid (team Cultuurgoederen, Erfgoeddatabanken). Meer informatie onder 'Deelnemen' en op de 'Contactpagina'.
 
Kan ik een bod doen op een object?
Erfgoedplus.be is geen verkoop-, veiling- of schattingwebsite. De getoonde objecten staan niet te koop. Ze maken deel uit van een erfgoedcollectie. Ook voor waardebepalingen van eigen stukken neemt u best contact op met een ervaren schatter. Zij kunnen u met professioneel advies verder helpen.
 
Kan ik een object in bruikleen nemen?
Erfgoedplus.be is een intermediaire website tussen collectie en het publiek. Erfgoedplus.be kan geen beslissingen nemen inzake bruikleen of gebruik van afbeeldingen. Indien u een vraag heeft in verband met bruikleen dan neemt u best rechtstreeks contact op met de beheerder van het object (museum, kerkfabriek of eigenaar van de collectie).

Ik lees foute of onvolledige informatie. Hoe kan ik hier op reageren?
Elke detailbeschrijving van een object is voorzien van een reactieknop. U vult hier enkel uw e-mailadres in en u kan meteen uw bevindingen formuleren. Uw bericht wordt rechtstreeks aan de collectiebeheerders bezorgd.

Ik heb een vraag voor een collectiebeheerder. Hoe kan ik met hen in contact komen?
Men kan hiervoor gebruik maken van de reactieknop. Dit is aan te raden wanneer de vraag verband houdt met een specifiek object. Heeft u een meer algemene vraag dan kan u ook gebruik maken van ons contactformulier. Wij sturen uw vraag door naar de collectiebeheerder.
 
Mag ik de foto’s gebruiken die op Erfgoedplus.be staan?
Op alle foto’s in Erfgoedplus.be geldt het auteursrecht. Je mag ze dus niet gebruiken voor publicaties tenzij je hiervoor toestemming krijgt van de instellingen bij wie dit recht berust. Op recente afbeeldingen is dat doorgaans de collectie die de objecten beheert. De foto’s zijn trouwens niet geschikt voor publicatie. Het zijn allemaal foto’s met een zeer lage resolutie. Contacteer Erfgoedplus.be voor meer informatie.
 
Ik wil zoeken op collectie. Wat is de juiste schrijfwijze van de collecties?
Raadpleeg ons overzicht van deelnemende collecties. U ziet hier meteen welke collecties deelnemen en of zij hun gegevens publiek vrijgeven. Vanuit deze lijst kan u meteen doorklikken naar alle objecten in de collectie.
 
Ik wil zoeken op object. Wat is de juiste schrijfwijze van de objecten?
Objecten worden in inventarissen altijd genoteerd in meervoudsvorm. Zoek daarom op “kandelaars”, “beeldhouwwerken”, “kelken” enz. Zoeken op enkelvoud kan. Maar ga bij voorkeur voor de meervoudsvorm. Bij "kazuifel" zal je wel resultaten krijgen, terwijl je bijvoorbeeld bij "kelk" niets vindt. Dit is te wijten aan het feit dat de achterliggende thesaurus (AAT-Ned) soms de link legt tussen de enkelvoudsvorm en de meervoudsvorm (zoals bij kazuifel - kazuifels), terwijl bijvoorbeeld "kelk" (nog) niet opgenomen is als synoniem van "kelken".

Waarvoor dient het vergrootglas bij de informatie over de objecten?
Klik op het vergrootglas voor meer achtergrondgegevens. Bij "Object" wordt de term uit de AAT-Ned thesaurus toegelicht. Bij "Collectie" kan men de collectiebeschrijving raadplegen en doorlinken naar de gedetialleerde beschrijving op Archiefbank Vlaanderen. "Afgebeelde plaatsen" geeft meer informatie over gemeenten, straten of gebouwen. Ook hier kan men doorlinken naar databanken met meer gegevens.

Ik zie dat sommige objecten zowel bij de 18de als bij de 19de eeuw geteld worden. Hoe is dit te verklaren?
Als de collectiebeheerders enkel weten dat een voorwerp gemaakt is in de periode 1750-1850, zal je het zowel terugvinden in de 18de als in de 19de eeuw.
 
Een vraag over productie-eeuwen
Mijn zoekresultaat is 182 voorwerpen. Als ik kijk uit welke eeuwen deze voorwerpen komen, zie ik er 4 uit de 17de eeuw, 22 uit de 18de eeuw, 45 uit de 19de eeuw en 50 uit de 20ste eeuw. Als ik dit optel, kom ik maar aan 121 voorwerpen. Hoe is dit te verklaren? Niet bij alle voorwerpen is de productiedatum ingegeven door de collectiebeheerders. Dit verklaart waarom de som van de voorwerpen met productiedatum lager is dan de totale som van de voorwerpen.

 

Print deze pagina