Erfgoedplus.be vind meer dan je zoekt

Navigation Search

Over ons

Wat

Erfgoedplus.be is een (zoek)website voor cultureel erfgoed in Vlaanderen.

Erfgoedplus;be werd ontwikkeld door de provincies Limburg en Vlaams-Brabant en de stad Leuven, en zij werkten hiervoor samen met allerlei erfgoedbeherende organisaties: musea, verenigingen, kerkfabrieken, erfgoedinstellingen, bewaarbibliotheken, lokale overheden, heemkundige kringen, private erfgoedcollecties, …

Sinds 1 januari 2018 is het beheer van Erfgoedplus.be overgenomen door de Vlaamse overheid, meer bepaald door het Departemente Cultuur, Jeugd en Media. De andere provinciale databanken Erfgoedinzicht en Donnet werden ook overgedragen naar Vlaanderen en er loopt nu een project om de erfgoeddatabanken samen te voegen tot een Vlaamse erfgoeddatabank. In afwachting van de verwezenlijking van die databank blijven de bestaande databanken verder hun normale diensten uitvoeren. Het bereik van de databanken is echter niet meer strikt territoriaal afgebakend, en nieuwe deelnemers kunnen naargelang praktische overwegingen deelnemen aan de meest efficiënte oplossing.

Erfgoedplus.be verzamelt informatie over erfgoed. Al het erfgoed dat in de databank terecht komt, wordt op een gelijkaardige, gestandaardiseerde manier beschreven en wordt met elkaar gelinkt. Erfgoedplus.be is op die manier een knooppunt van erfgoedobjecten en hun gegevens.

Voorbeeld: zo kan een schilderij van de Vlaamse school dat zich in Tongeren bevindt, in verband worden gebracht met een werk van de Vlaamse school in Sint-Truiden of Bilzen. Of je kan alle erfgoedobjecten uit een bepaalde periode of stijl bekijken, 'over de grenzen' van collecties of locaties heen. Welke onderlinge verbanden op de website zichtbaar worden, hangt af van welke zoekingang je gebruikt (persoon, plaats, collectie, object). 

Uit interesse, uit professioneel oogpunt, voor een werkje voor school, voor een toeristische brochure of rondleiding… alle redenen zijn goed om Erfgoedplus.be te bezoeken en doorzoeken. En wij garanderen dat je meer vindt dan je zoekt! 

 

Twee belangrijke onderdelen: website en register

 

De website www.erfgoedplus.be maakt alles zichtbaar en toegankelijk voor iedereen. Zo worden ingevoerde erfgoedobjecten visueel in kaart gebracht en zijn ze onderling doorzoekbaar via de achterliggende databank.

Via het Erfgoedregister, de invoermodule in Erfgoedplus.be, kunnen organisaties die zelf geen digitale inventaris hebben, hun erfgoedobjecten beschrijven en rechtstreeks invoeren in de databank. 

 

Wat doet Erfgoedplus.be?

Erfgoedplus.be:

  • zorgt voor een digitale inventaris van cultureel erfgoed;
  • brengt cultureel erfgoed in kaart;
  • verbindt zo veel mogelijk bestaande erfgoeddatabanken en erfgoedobjecten en legt onderlinge relaties;
  • maakt dit via een website toegankelijk voor een ruim publiek;
  • biedt een platform voor studie en ontsluiting van cultureel erfgoed ;
  • vormt een netwerk van erfgoedbeheerders, erfgoedgeïnteresseerden en publiek;
  • maakt dit regionale netwerk onderdeel van het grote Europese netwerk Europeana.

 

Print deze pagina