Erfgoedplus.be vind meer dan je zoekt

Navigation Search

Over ons

Waarom

Erfgoedplus.be is voortdurend in ontwikkeling. Steeds meer collecties worden in de databank opgenomen. Het aantal beschreven objecten groeit en ook de erfgoedcollecties worden gevarieerder.

Erfgoedplus.be wil informatie aanbieden over een brede waaier aan erfgoed: zowel roerend als onroerend en immaterieel erfgoed. Erfgoedplus.be werkt hiervoor samen met een toenemend aantal partners.

Erfgoedplus.be heeft speciale aandacht voor het lokale erfgoed, door het aanbieden van professionele instrumenten, standaarden en ondersteuning aan de erfgoedbeheerders op een laagdrempelige manier.  Daardoor kan het collecties en erfgoed zichtbaar maken die anders nooit aan bod zouden komen.

Erfgoedplus.be is opgebouwd volgens de meest actuele technische ontwikkelingen voor het 'semantisch web' en 'Linked Data'. Dit biedt de beste garantie op uitwisselbaarheid en herbruikbaarheid van de gegevens in de toekomst.

 

Inhoudelijke partners

 

 

Structurele partners

 

 • Erfgoedinzicht en Donnet, de andere erfgoeddatabanken door provincies opgestart en nu beheerd door de Vlaamse overheid
 • Centrum Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC) voor afstemming van de thesaurus van religieuze voorwerpen en ondersteuning kerkfabrieken.
 • Verscheidene erfgoedcellen in Vlaanderen
 • AAT-Nederlands: Erfgoedplus.be mee een drijvende kracht binnen het AAT-Ned overleg en de redactie van de thesaurus.
 • Europeana: deelname aan diverse overlegplatformen en concrete aanlevering van erfgoedgegevens uit museale en lokale collecties.

 

Erfgoedplus.be realiseert

 

 • Een geïntegreerde erfgoeddatabank voor professionele en lokale erfgoedcollecties.
 • Conversies uit professionele inventarisatieprogramma's (o.a. Adlib, TMS, Aleph, ...).
 • Onmiddellijke ontsluiting via Europeana zonder tussenstappen.
 • Online inventarisatie met het Erfgoedregister op basis van museale standaarden (Spectrum, CIDOC-CRM, Erfgoedinzicht invulboek) en internationale thesauri (AAT-Ned).
 • Inhoudelijke beschrijvingen op een gedetailleerde en gestandaardiseerde manier.
 • Een bruikbaar registratiesysteem voor alle lokale erfgoedcollecties.
 • Objectbeschrijvingen die aan mekaar worden gelinkt.

 

Erfgoedplus.be ontwikkelt

 

 • Uitbreiding van de erfgoeddatabank door koppelingen te leggen met gespecialiseerde erfgoeddatabanken: documenten, publicaties, gebouwen, landschappen, immaterieel erfgoed,…
 • Verdere uitbouw van de ontologie: een goed gestructureerde lijst van personen en plaatsen die een beter zicht biedt op de cultuurhistorische achtergrond.
 • Uitbreiding van de gebruikte thesauri (gestandaardiseerde woordenlijsten).
 • Uitwisseling van ervaringen op Europees vlak door actieve deelname in verscheidene Europese projecten. In Europese context blijkt Erfgoedplus.be vrij uniek, vooral in het laten deelnemen van kleinere lokale collecties.

 

Vooruitzicht

 

 • Het Departement Cultuur, Jeugd en Media werkt aan een Vlaamse erfgoeddatabank door de vroegere provincie-initiatieven Donnet, Erfgoedinzicht en Erfgoedplus samen te voegen
 • Uitbreiding naar digitale archivering binnen een volwaardige digitale bewaaromgeving.
 • Interfaces voor andere kanalen, zoals voor mobiele internettoepassingen.

 

Print deze pagina