Erfgoedplus.be vind meer dan je zoekt

Navigation Search

Over ons

Europeana

De inhoud van Erfgoedplus.be is sinds september 2010 ook terug te vinden in het Europeana portaal.

Europeana is ontstaan door een idee gelanceerd in 2005, met de bedoeling een virtuele Europese bibliotheek te creëren om Europa's cultureel en wetenschappelijk erfgoed voor iedereen toegankelijk te maken.

De Europeana Foundation coördineert het initiatief met als doelstellingen:

 • toegang geven tot Europa's cultureel en wetenschappelijk erfgoed door middel van een inter-sectorieel portaal; het betreft:
  • musea
  • archieven
  • bibliotheken
  • audio-visuele archieven
 • samenwerken voor de verwezenlijking en het langdurige onderhoud van het gezamenlijke portaal
 • initiatieven stimuleren om bestaande digitale inhoud samen te brengen
 • ondersteunen van de digitalisering van Europa's cultureel en wetenschappelijk erfgoed
   

Erfgoedplus.be heeft deelgenomen aan vier Europese projecten in de Europeana groep: EuropeanaLocal, Europeana Awareness, Europeana Inside en LoCloud.

EuropeanaLocal (2008-2011)

EuropeanaLocal was een Best Practice Network project, gesubsidieerd onder het eContentplus programme van de Europese Commissie. Het was ontworpen om vooral lokale en regionale bibliotheken, musea, archieven en audio-visuele archieven bij Europeana te betrekken:

 • de enorme hoeveelheid erfgoedinformatie die zij beheren beschikbaar maken via Europeana
 • nieuwe diensten te creëren ten behoeve van Europeana en de gebruikers
 • in elk partnerland een basisexpertise over Europeana te installeren en een kanaal om data te leveren.

Erfgoedplus.be was partner in EuropeanaLocal, in samenwerking met MovE van de provincie Oost-Vlaanderen.

Europeana Awareness (2012-2014)

Dit project wilde de gebruikersbasis van Europeana verbreden, zowel bij wie informatie kan bijbrengen aan Europeana als bij wie de databank consulteert. In verscheidene werkpakketten werd er aan allerlei pistes gewerkt: sensibiliseringscampagnes in elke Europese lidstaat, ondervertegenwoordigde sectoren in Europeana zoals lokale collecties en archieven, openbare bibliotheken, erfgoed dat niet deel uitmaakt van collecties, crowd-sourcing of het inzamelen van informatie bij de gebruikers zelf, enz.

Erfgoedplus.be was partner in Europeana Awareness en nam specfiek deel aan het werkpakket dat zich richt op het betrekken van lokale erfgoedbeheerders en archieven zoals genealogische kringen, heemkundige kringen en dergelijke.

In het kader van Europeana Awareness werd ook samengewerkt met het project Europeana 1914-1918 dat gebaseerd is op 'roadshows' of 'collecting days' waar iedereen zijn memorabilia kan naartoe brengen i.v.m. WO I om te laten digitaliseren en in de Europeana 1914-1918 database te laten beschrijven.

>> Lees op Europeana 1914-1918 de verhalen die verzameld werden tijdens de Collectiedag WOI in Hasselt.

Europeana Inside (2012-2014)

Dit consortium verenigde collectiebeheerders en leveranciers van collectiebeheersystemen. De voornaamste doelstelling is componenten bouwen die kunnen worden gekoppeld aan of ingebouwd in collectiebeheerssystemen (ECK - Europeana Connection Kit), waardoor het technisch gemakkelijker wordt voor collectiebeheerders om hun gegevens aan Europeana te leveren.

Erfgoedplus.be nam deel aan Europeana Inside in associatie met Libis van de KU Leuven.

Meer informatie vind je in bijgevoegd factsheet.

LoCloud (2013-2016)

LoCloud wil kleine en middelgrote erfgoedinstellingen ondersteunen voor het beschikbaar maken van hun data en erfgoedobjecten aan Europeana door de mogelijkheden van de technologie van 'cloud computing' te verkennen.

Een cloud infrastructuur zou het samenbrengen (agregeren) van lokale inhoud mogelijk maken en een aantal micro-services aanbieden die de technische en inhoudelijke drempels helpen verlagen.

De diensten die door Erfgoedplus.be worden aangeboden zijn vergelijkbaar met wat in LoCloud werd ontwikkeld en hebben inspirerend gewerkt voor het programma van LoCloud.

Erfgoedplus.be nam als enige Belgische partner deel aan dit project en heeft vooral taken van advisering en testen uitgevoerd.

Europeana Vlaanderen Overlegplatform

Op initiatief van het Agentschap Kunsten en Erfgoed van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap werd een overlegplatform opgezet met vertegenwoordigers van de instellingen uit Vlaanderen die als partner deelnemen in de verscheidene projecten rond Europeana. Deze groep vergadert een 4-tal keren per jaar om mekaar op de hoogte te houden over vooruitgang in de projecten, om mogelijkheden tot samenwerking te onderzoeken en eventueel gezamenlijke standpunten te bepalen. Het platform heeft een informeel karakter, maar blijkt nog vrij uniek in Europa.

De verslagen van de vergaderingen zijn terug te vinden op de website van FARO

Europeana Data Model (EDM)

Europeana.eu gebruikt sinds 2013 een nieuw ontwikkeld datamodel: Europeana Data Model. EDM brengt de voordelen van het semantisch web naar Europeana.eu. Hierdoor kan men objecten in Europeana aanbieden op een manier die de gebruiker meer context en informatie biedt. De 'linked data'-techniek maakt automatische verbanden tussen zoektermen mogelijk. Zoekresultaten worden niet louter gegenereerd op woordherkenning maar op concepten en inhoudelijke verwantschappen (Semantisch Web). De gegevens in de Erfgoeddatabank werden naar het nieuwe Europeana datamodel EDM geconverteerd. De Erfgoedplus.be 'repository' is sinds april 2014 operationeel om door Europeana te laten ‘harvesten’ in EDM formaat.

Doordat we in Erfgoedplus.be van bij de aanvang systematisch met linked data technologie werken en de AAT als referentiethesaurus gebruiken was het eind 2014 een koud kunstje om onze data aan Europeana te leveren met directe koppelingen naar de Getty AAT toen daarvoor de mogelijkheid beschikbaar werd. Daarmee waren we één van de 4 eerste inhoudspartners in Europa om dit zo te doen (zie dit blog artikel)

Europeana Network

Sinds 2009 zijn de stakeholders in Europeana gegroepeerd in het Europeana Network. Dit was een informele gemeenschap van geïnteresseerden, die nu sinds 1 januari 2015 omgevormd is tot een echte instelling: de Europeana Network Association (een vereniging volgens Nederlands recht). Jef Malliet van Erfgoedplus.be werd door de Association verkozen als één van de 25 eerste leden van de Council, voor een termijn van 2 jaar. Hij werd eind 2016 herverkozen voor nog eens 2 jaar, tot einde 2018. Hier vind je informatie over de nieuwe beheerstructuur, en in dit blog artikel een inleiding op de rol die Erfgoedplus.be kan spelen door de nadruk op lokaal erfgoed. Volgende cijfers illustreren duidelijk het speciale karakter van Erfgoedplus.be binnen Europeana: we leveren bijna 100.000 objectbeschrijvingen op een totaal van 40 miljoen in het geheel van Europeana (dus ong. 0,25%) terwijl die afkomstig zijn van zo'n 300 collecties, op een totaal van nog geen 3000 in Europeana (dat is een grootteorde van 10%!).

Hierbij een warme oproep om lid te worden van het Network voor iedereen die geïnteresseerd is in Europeana en beter op de hoogte wil blijven van de verdere evolutie ervan. Met de nieuwe beheerstructuur hebben we als stakeholders, leden van het Network een betere mogelijkheid om Europeana mee te helpen sturen. Deelname is gratis en inschrijving kan heel snel.

Print deze pagina