Erfgoedplus.be vind meer dan je zoekt

Navigation Search

Nieuwsbericht

Door de lens van de bezetter. Erfgoed uit Halle en omstreken op Duitse negatieven (1917-1918)

Net honderd jaar geleden trokken dertig Duitse kunsthistorici, fotografen en architecten door het hele land voor een uitzonderlijk project. Ze namen meer dan 10.000 foto’s van ons erfgoed: kerken, begijnhoven, kastelen, kunstwerken, burgerwoningen, interieurs en gedenktekens. In 1927 kon de Belgische overheid de volledige collectie glasnegatieven kopen en sinds 1948 wordt de verzameling beheerd door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK). De negatieven – allemaal glazen platen – vormen een unieke kunstschat. Een bevroren tijdsbeeld uit de oorlogsjaren.

© KIK-IRPA, Brussel, B019558

De Duitse inventaris is niet enkel vanuit wetenschappelijk kunsthistorisch oogpunt uitermate relevant, maar ook vanuit hedendaags erfgoedperspectief. De collectie vormt immers een belangrijke bron van informatie over de toenmalige kunsthistorische blik, vernielingen en wederopbouw, verdwenen dorpsgezichten en landschappen, en het dagelijks leven tijdens WOI. Bovendien zijn vele foto’s esthetisch waardevol en bezitten ze een subjectieve, artistieke kwaliteit.

Van 6 september tot 25 november 2018 is een selectie van dit buitengewone fotomateriaal uit Vlaams-Brabant gratis te bewonderen als een openluchttentoonstelling in het centrum van Halle (Grote Markt – Sint-Martinusbasiliek – Cardijnplein). Doorlopend te bezoeken (behalve de basiliek: weekdagen 09.30-18 uur / zondag 11-17 uur). Meer info vind je hier.

Initiatief van de Dienst Erfgoed van de Provincie Vlaams-Brabant, den AST Halle, Stad Halle en het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, in samenwerking met de Nationale Loterij.

Print deze pagina