Erfgoedplus.be vind meer dan je zoekt

Navigation Search

Nieuwsbericht

Erfgoeddag 2018 ‘Van Ladeuze tot kazerne. Leuvense kloosters herbestemd’

Tentoonstelling, wandeling en lezing

In het kader van Erfgoeddag, op 22 april 2018, zet het Documentatiecentrum Vlaams-Brabant, ism Rijksarchief Leuven en Leuvens Historisch Genootschap, de geschiedenis van de herbestemming van Leuvense kloosters tussen 1773 en 1850 in de kijker. Een waaier aan activiteiten belicht de keuzes die verschillende overheden maakten bij het aanbod aan religieuze gebouwen en domeinen, dat volgde uit de opheffing van talloze kloosters onder de Oostenrijkse keizer Jozef II en de Fransen (1773-1794). Centraal staat de vraag op welke manieren men omgegaan is met dit patrimonium: sloop, nieuw gebruik, verkaveling, …

Sint-Maartensklooster, lithografie, 1855-1860, Brussel, Algemeen Rijksarchief, Topografisch-historische atlas, nummer 2382

Tentoonstelling

Eind 18de eeuw veranderde de Leuvense stedelijke ruimte op drastische wijze. De opheffing van talloze kloosters zette een langdurig proces van herbestemming van religieus patrimonium in gang, van sloop, over nieuw gebruik als kazerne of fabriek, tot verkaveling. Dit verhaal wordt verteld aan de hand van archiefstukken uit het Rijksarchief (kaarten, plannen, tekeningen en juridische documenten); publicaties uit de erfgoedbibliotheek Documentatiecentrum Vlaams-Brabant betreffende de Leuvense stadsontwikkeling en kloostergeschiedenis, en documenten van het Leuvens Historisch Genootschap, bestaande uit 2D- en 3D-reconstructies van de Leuvense stedelijke ruimte doorheen verschillende tijdsperiodes.

Wandeling (1,5 uur, reservatie verplicht)

De Leuvense binnenstad transformeerde geleidelijk tussen 1780 en 1850 ten gevolge van de nieuwe functies die stapsgewijs toegekend werden aan domein- en gebouwcomplexen van opgeheven religieuze leefgemeenschappen.  Op een wandeling tussen Ladeuze en Sint-Geertrui ontdek je de impact van deze ingrepen van sloop, hergebruik of verkaveling op de bewoning, bebouwing en ruimtelijke ervaring van een stedelijk gebied.

Lezing ‘Herbestemming van religieus patrimonium: uitdagingen en oplossingen’ (reservatie verplicht)

Net als 200 jaar geleden stelt zich vandaag ook de uitdaging hoe we als samenleving omgaan met religieus patrimonium dat zijn primaire functie heeft verloren. In een lezing laat Sara Vermeulen, beleidsmedewerker bij het Agentschap Onroerend Erfgoed, je kennis maken met enkele recente projecten van herbestemming en ontdek je welke overwegingen een rol spelen in het bepalen van nieuwe functies en architecturale ingrepen.

Praktische info:

Zondag 22 april 2018

expo: 10-18 uur (Villerscollege, Vaartstraat 24, 3000 Leuven)

lezing: 11 uur (Villerscollege, Vaartstraat 24, 3000 Leuven) - reservatie verplicht

wandeling: start om 11 uur, 14 uur en 16 uur (Ladeuzeplein, 3000 Leuven) - reservatie verplicht

Reserveren kan tot 19/04/2018 via documentatiecentrum@vlaamsbrabant.be of 016 31 49 50

Voorpagina zichtbaarheid: 
donderdag, maart 22, 2018 - 08:00 to zondag, april 22, 2018 - 23:00
Print deze pagina