Erfgoedplus.be vind meer dan je zoekt

Navigation Search

Nieuwsbericht

Najaarslezing 'Mondelinge geschiedenis: kansen en valkuilen'

Het Documentatiecentrum Vlaams-Brabant verwerft, bewaart, ontsluit en valoriseert alle relevante (erfgoedgerichte) studies over de eigen regio. Vanuit deze expertise bouwt het een publiekswerking uit. Via een lezingencyclus wil het Documentatiecentrum actuele tendensen in geschiedschrijving en heemkunde belichten, publicaties en artikels uit de eigen collectie onder de aandacht te brengen en de provinciale werking rond het betreffende thema voor het voetlicht te plaatsen.

De veelzijdige toepassing van mondelinge geschiedenis nodigt uit om een waaier aan erfgoedactoren aan het woord te laten. Bijdragen uit historische, archivalische, heemkundige en erfgoedhoek belichten de kansen en valkuilen van deze praktijk vanuit volgende invalshoeken:

- als een middel om bronnen te creëren, onder vorm van geluids- en/of beeldregistratie en/of onder de vorm van transcripties, en te archiveren

- als een bron in een breder historisch/heemkundig onderzoek, complementair aan materiële en documentaire bronnen, om een periode of thema uit het (lokale) verleden te beschrijven en begrijpen

- als een middel binnen een erfgoedwerking om participatie te stimuleren van voornamelijk groepen die minder vertegenwoordigd zijn in dit veld (migranten, anderstaligen, jongeren, …)

PROGRAMMA

  • Verwelkoming en toelichting collectie Documentatiecentrum Vlaams-Brabant
  • Mondelinge geschiedenis: het nut van een methodiek binnen de historische, heemkundige en erfgoedpraktijk – Leen Van Molle (KU Leuven)
  • ‘Het leven verteld’: een vrijwilligersproject rond mondelinge geschiedenis – Ria Christens (Cultureel Erfgoed Annuntiaten Heverlee)
  • Broodjeslunch
  • Heemkundig forum:
  1. 'Mondelinge getuigenissen, kracht‘bron’ voor heemkundigen? 'Een kwarteeuw Werkgroep Mondelinge Geschiedenis in een heemkring (1990-2015)' – Georges Wemans (Geschied- en Heemkundige Kring Landen)
  2. ‘Levensverhalen in schetsboekjes’: erfgoedparticipatie en interculturele ontmoeting – Kathleen Leys (Diensthoofd Cultuur, Gemeente Dilbeek)

PRAKTISCH

Documentatiecentrum Vlaams-Brabant, Villerscollege, Vaartstraat 24, 3000 Leuven

Zaterdag 5 december van 10.30 uur tot 15 uur.

Deelname is gratis, maar de plaatsen zijn beperkt.

Gelieve u in te schrijven vóór 29 november 2015 via documentatiecentrum@vlaamsbrabant.be.

INFO

Provincie Vlaams-Brabant

Dienst Erfgoed

Nicolas Mazeure

tel. 016-26 76 77

Print deze pagina