Erfgoedplus.be vind meer dan je zoekt

Navigation Search

Nieuwsbericht

Voorstelling draaiboek 'Goed Geërfd Erfgoed'

Op basis van ervaringen uit een procesmatig ontmoetingstraject rond erfgoedwerking, stellen Internationaal Comité, Actieve Interculturele Federatie+ en de provincie Vlaams-Brabant het draaiboek 'Goed Geërfd Erfgoed' voor, op dinsdag 28/11/2017 in het Provinciehuis te Leuven.

Veel zelforganisaties van personen met een migratie-achtergrond hebben een rijke culturele traditie en koesteren herinneringen, onder de vorm van verhalen, objecten, rituelen en documenten. Dit belang vertaalt zich echter nog te weinig in een erkenning, waardering en gebruik van het erfgoed, zowel door de organisaties zelf als door de actoren uit het cultuur- en erfgoedveld.

Het draaiboek Goed Geërfd Erfgoed wil een laagdrempelige en praktijkgerichte wegwijzer zijn voor al wie het erfgoed van zelforganisaties wil koesteren, publiek delen en een plaats geven in praktijken van erfgoedzorg. Het draaiboek belicht een waaier aan aspecten die cruciaal zijn voor zelforganisaties én erfgoedprofessionelen om een gezamenlijke werking rond etnisch divers erfgoed op te zetten.

De voorstelling van het draaiboek wordt gekaderd in het bredere geheel van verleden, heden en toekomst van etnisch-culturele diversiteit in de erfgoedsector. Het draaiboek is vanaf 29/11 in digitale vorm, als dossier op de website erfgoedplus.be, beschikbaar. 

(c) Ushi Claes - Erfgoedcel Leuven

PROGRAMMA

14.00 uur: Welkomstwoord Tom Dehaene, gedeputeerde erfgoed Provincie Vlaams-Brabant

14.10 uur: Voorstelling draaiboek en ontsluiting collecties op Erfgoedplus Gianni Canu, educatief medewerker Internationaal Comité en Artemis Kubala, educatief medewerker AIF+

14.40 uur: Getuigenissen van zelforganisatiesFatimatou Ahmat, Kaotal vzw en Rong Lu, Nihao Leuven

14.50 uur: Voorstelling borgings- en inventarisatietraject van het podiumkunstenerfgoed van een Boliviaanse gemeenschap uit Halle Erfgoedcel Pajottenland en Zennevallei (o.v.)

15.10 uur: Verleden, heden en toekomst van etnisch-culturele diversiteit in de erfgoedsector Katrijn D’Hamers, stafmedewerker diversiteit FARO

15.30 uur: Afsluitende receptie

INFO:

Dinsdag 28 november 2017, 14-16 uur, Provinciehuis, Provinciehuis 1, 3010 Leuven

Deelname is gratis, maar de plaatsen zijn beperkt. Gelieve u in te schrijven vóór woensdag 22 november 2017 via erfgoed@vlaamsbrabant.be.

Deze activiteit is een organisatie van de provincie Vlaams-Brabant, Internationaal Comité vzw en vzw Actieve Interculturele Federatie+, met medewerking van FARO - Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw en Erfgoedcel Pajottenland en Zennevallei

Print deze pagina