Erfgoedplus.be vind meer dan je zoekt

Navigation Search

Oproep

Arsenicumfabriek Reppel

De arsenicumfabriek in Reppel (Bocholt) - of het ‘Groot Fabriek’ - was in productie van 1899 tot 1971. Begin jaren zeventig sloot de fabriek haar deuren als filiaal van Métallurgie Hoboken-Overpelt n.v. (Union Minière s.a.). Nadien was het terrein nog in gebruik voor asfaltproductie en als stalplaats voor vrachtwagens en machines in de wegenbouw.

De eerste gebouwen werden in 1985 afgebroken. Vervolgens duurde het nog tot eind 2000 vooraleer de laatste gebouwen werden gesloopt, vermalen en ter plekke ingegraven. Na de sanering door OVAM (1999-2000) blijft enkel nog een open grasweide en een verhoogd perceel over.

  • Wie heeft fotomateriaal?
  • En wie wil deze foto's met de erfgoedgemeenschap delen?

Er blijken niet veel foto's gekend van de voormalige fabriekssite. Opnames van de fabriek in werking zijn erg zeldzaam. Zelfs in prentbriefkaarten blijkt het Groot Fabriek geheel te ontbreken. Ook na de sluiting kunen we erg weinig fotografisch materiaal vinden. Het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed (PCCE) heeft een twintigtal opnames, gemaakt tijdens een noodinventaris in 1980. Het zijn de enige ons gekende foto's die de fabrieksgebouwen met hun onderlinge samenhang tonen.

Panoramische foto van fabrieksgebouwen in Reppel. De fabriekssite in 1980. Beide schoorstenen en de watertoren staan nog recht (Documentatiecentrum PCCE, Adriaan Linters).

Een eerste gedeeltelijke sloop van de fabriekssite gebeurt in 1985. De meeste opnames dateren van na 1985. Vooral voor artikels in kranten en tijdschriften worden meerdere foto's gemaakt. Persfotografen hebben zelfs opnames in de fabriekshallen gemaakt. Uit deze periode zijn ook enkele luchtopnames gekend. De meeste foto's zijn echter van de definitieve afbraak. De sloop van de grote schoorsteen in 2000 is mogelijk één van de meest gedocumenteerde fase's in het bestaan van de fabriek.

Oproep!

Erfgoedplus.be heeft interesse in alle foto's over de arsenicumfabriek van Reppel.

  • prentbriefkaarten, oude opnames
  • foto's van de fabriek in werking
  • de fabrieks- en productiehallen vlak na de sluiting
  • het terrain in gebruik voor asfaltproductie / stalplaats
  • de gebouwen in verval (zowel buiten als binnen)
  • foto's van de sloop, zowel 1985 als 1999-2000

Help ons het industriële verleden van Limburg bewaren.

Wie fotomateriaal bezit, kan deze invoeren via het online formulier voor 'zwerfgoed'.
Bij vijf of meer foto's neemt men best rechtstreeks contact op met Erfgoedplus.be Limburg.

Het fotomateriaal wordt geregistreerd met het Erfgoedregister en online getoond op Erfgoedplus.be (collectie Particulier Erfgoed uit Limburg).

Door deel te nemen geeft u toestemming dat uw materiaal publiek getoond mag worden. U wordt met naam vermeld bij de foto's. Let op dat u het fotomateriaal ook effectief publiek mag delen. Afbeeldingen uit boeken, kranten en tijdschriften komen omwille van auteursrechten zeker niet in aanmerking. Bij voorkeur heeft u de foto's zelf gemaakt.

Ook andere informatie boeit ons. Oude waardepapieren, vrachtbrieven of briefhoofden...

Alle objecten die de arsenicumfabriek in Reppel documenteren, zijn van belang om voor de toekomst te registreren.

Print deze pagina