Erfgoedplus.be vind meer dan je zoekt

Navigation Search

Thema

Erfgoedplus.be is Vlaams

Erfgoedplus.be is voortaan deel van de Vlaamse Overheid

Eind november ontvingen alle deelnemende erfgoedcollecties hierrond een schrijven van de Vlaamse administratie.

Sinds 1 januari 2018 zijn de provincies niet langer bevoegd voor culturele materies. In uitvoering van het decreet van 18 november 2016 neemt de Vlaamse Overheid onder meer de provinciale erfgoeddatabanken over (Erfgoedinzicht, Erfgoedplus en Donnet). In een overgangsperiode (2018-2019) worden de mogelijkheden voor een eengemaakt systeem onderzocht.

In de tussentijd kunnen bestaande gebruikers blijven gebruik maken van de erfgoeddatabanken Erfgoedinzicht, Erfgoedplus en Donnet.
Nieuwe gebruikers kunnen zich tijdens de overgangsfase enkel aansluiten bij de erfgoeddatabank verbonden aan hun grondgebied. Zij stappen dan ook in het actuele systeem - en de bijhorende bepalingen - van die erfgoeddatabank in.

>> Meer informatie over de erfgoeddatabanken op de website Cultuur van de Vlaamse overheid.

Wat betekent dit voor de gebruikers van Erfgoedplus.be?

1. bestaande gebruikers

  • Overeenkomsten worden integraal overgenomen én voortgezet.
  • Ondersteuning en begeleiding blijft behouden.
  • De website Erfgoedplus.be blijft raadpleegbaar.
  • Het Erfgoedregister kan men blijven gebruiken.
  • Musea kunnen onveranderd conversies aanleveren.
  • Uitwisseling met Europeana blijft lopen.
  • Deelname aan Erfgoedplus.be blijft kosteloos.

-> Samengevat: de werking wordt voortgezet.

2. nieuwe gebruikers

  • Erfgoedcollecties, musea, heem- en geschiedkundige kringen, kerkfabrieken, archieven en documentatiecentra in Limburg en Vlaams-Brabant (met inbegrip van regio Leuven) kunnen nog steeds van start gaan met Erfgoedplus.be en het Erfgoedregister. Nieuwe gebruikers starten onder dezelfde voorwaarden als bestaande gebruikers (zie hierboven).
  • Voor nieuwe gebruikers in Vlaams-Brabant is er wel een wijziging. De gemeente waarin men actief is, hoeft niet langer eerst in te tekenen op Erfgoedplus.be. Elke kerkfabriek, heemkring, individuele erfgoedverzamelaar..... kan voortaan meteen en dus gratis deelnemen aan Erfgoedplus. De afhankelijkheid van een gunstige beslissing van het gemeentebestuur behoort hiermee tot het verleden.

Let op! Nieuwe contactgegevens.

Vanaf januari 2018 kan u niet langer terecht bij het provinciebestuur van Limburg en Vlaams-Brabant.

Voor alle vragen, opmerkingen en informatie om aan te sluiten kan u voortaan contact opnemen met erfgoeddatabanken@vlaanderen.be.

Gebruikers in Leuven kunnen nog steeds contact opnemen met de Erfgoedcel van Leuven.

>> Raadpleeg onze contactpagina.

Print deze pagina