Erfgoedplus.be vind meer dan je zoekt

Navigation Search

Collecties

Collecties

De Erfgoeddatabank van Erfgoedplus.be wordt gevoed door inspanningen van honderden erfgoedcollecties in Leuven, Limburg en Vlaams-Brabant. Deze collecties zijn heterogeen van samenstelling en groeperen professionele musea, archieven en instellingen en lokale collecties van kerken, heem-en geschiedkundige verenigingen, private verzamelingen en documentatiecentra.

NIEUW OP ERFGOEDPLUS.BE:

>> Opgezette dieren van vzw Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud
>> Virtuele collectie WOI Heers
>> kerk Sint-Jozef, Voorshoven
>> Virtuele Collectie Eerste Wereldoorlog Dilbeek

Collecties raadplegen
Inventarissen kan men rechtsreeks selecteren uit de rechter navigatiebalk. Collecties worden per gemeente gegroepeerd. Niet alle deelnemende collecties zijn online raadpleegbaar. De status wordt naast de collectienaam vermeld.

  • (in voorbereiding) = collecties waarbij het conversieproces nog loopt of die nog inventariseren in het Erfgoedregister
  • (niet online) = collecties die verkiezen om deze gegevens (nog) niet publiek vrij te geven

Collecties met online objecten werden als link uitgewerkt. Men kan hun online collectie rechtstreeks raadplegen. Erfgoedplus.be laat toe om zowel op stukniveau als op collectieniveau op te zoeken.

Labels
Erfgoedplus.be labels voor deelnemers en partners.Elk label geeft de status aan van een collectie. Van links naar rechts: deelnemer zonder online objecten, deelnemer met online objecten, deelnemer met 50% van de collectie online en deelnemer met een volledige online collectie. Het rode label is voor partners van Erfgoedplus.be.

Erfgoedplus.be hanteert labels voor deelnemende collecties naargelang hun status. Deelnemende collecties mogen een label aanvragen om in de eigen website te verwerken. Neem hiervoor contact op met Erfgoedplus.be. Ook partners binnen Erfgoedplus.be kunnen een label gebruiken om hun samenwerking te benadrukken.

Print deze pagina