Erfgoedplus.be vind meer dan je zoekt

Navigation Search

Dossier: Draaiboek 'Goed Geërfd Erfgoed'

Inleiding

1 bijlage(n)

Veel zelforganisaties van personen met een migratie-achtergrond hebben een rijke culturele traditie en koesteren herinneringen, onder de vorm van verhalen, objecten, rituelen en documenten. En terecht! De geschiedenissen en het erfgoed van hun leden zijn immers van cultuurhistorische waarde. Dit belang vertaalt zich nog te weinig in een erkenning, waardering en gebruik van het erfgoed, zowel door de organisaties zelf als door de actoren uit het cultuur- en erfgoedveld.

Dit gebrek aan wederzijdse kennis en onderlinge samenwerking wilde het project Goed Geërfd Erfgoed aanpakken, door beide groepen te betrekken in een procesmatig ontmoetingstraject rond erfgoedwerking. De ervaringen en bevindingen uit dit project vormen de humus van voorliggend draaiboek dat een laagdrempelige en praktijkgerichte wegwijzer wil zijn voor al wie het erfgoed van zelforganisaties wil koesteren, publiek delen en een plaats geven in professionele praktijken van erfgoedzorg. Dit draaiboek is gerealiseerd dankzij de inbreng van alle partners uit het project Goed Geërfd Erfgoed, waarbij ervaring met het lokale en regionale veld van zelforganisaties gekoppeld is aan expertise rond erfgoedzorg.

 

Tussen een voorstelling van de opzet van het project en een toelichting van de behaalde resultaten, belicht het draaiboek een waaier aan aspecten die cruciaal zijn voor zelforganisaties en erfgoedprofessionelen om een gezamenlijke werking rond etnisch divers erfgoed op te zetten.

Een eerste hoofdstuk behandelt de noodzaak aan wederzijdse kennismaking en bewustwording.

Gezien erfgoed bestaat bij gratie van betekenistoekenning door de betrokken gemeenschappen, gaat het tweede hoofdstuk in op het belang van een bottom-upwerking die hun eigenaarschap verzekert.

Hierna volgen twee hoofdstukken die inzoomen op de organisatorische en praktische afwikkeling van alle fases in het proces van erkennen tot delen van erfgoed. Hierbij is er aandacht voor de inbreng van en wederzijdse afstemming tussen alle projectpartners in werkgroepen en stuurgroepen.

Gezien de aard van de zelforganisaties, staat het draaiboek vervolgens stil bij enkele aandachtspunten rond het werken met vrijwilligers, inclusief de nood aan vorming.

Vervolgens geeft het draaiboek de nodige tips om erfgoed te ontsluiten, met andere woorden om ontmoetingen te creëren tussen het erfgoed van gemeenschappen met een migratie-achtergrond en de ‘traditionele’ erfgoedconsumenten.

Ten slotte verduidelijkt een laatste hoofdstuk hoe een gezamenlijk project rond erfgoedwerking op lange termijn blijvende effecten kan genereren.

U kunt hier contact opnemen met elk van de partners.

Onderaan deze pagina vindt u ook het draaiboek in pdf-vorm.

 
Print deze pagina draaiboek_pdf.pdf