Erfgoedplus.be vind meer dan je zoekt

Navigation Search

Dossier: Hoera, een jubileum ?!

Onderzoek en historische methode

1 bijlage(n)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vragen ?

Bart D’hondt, Liberaal Archief / Frank Seberechts, ADVN

Digitale versie hoofdstuk 3

Bibliografie

Algemeen

J. ART (ed.), Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn gemeente?, Gent, 1993-1999, 4 dln.

P. BEUSEN; H. ROMBAUT; M. PAULY, Bibliografie van de geschiedenis van de steden van België en van het Groothertogdom Luxemburg, Brussel, 1998.

Bibliografie van de geschiedenis van België, in: Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis (online voor de jaargangen 1952-2010).

J. BLEYEN en L. VAN MOLLE, Wat is mondelinge geschiedenis?, Leuven, 2012.

J. DE BELDER; J. HANNES, Bibliografie van de geschiedenis van België: 1865-1914, Leuven; Paris, 1965.

M. CHEYNS, Leren luisteren. Een handleiding voor mondelinge ‘geschiedenis van alledag’. Case study: De Zuidelijke Westhoek

L. FRANCOIS; E. VANHAUTE; S. VRIELINCK, De vele gezichten van de nieuwste geschiedenis: bibliografie van de licentiaats- en doctoraatsverhandelingen, Gent, 1992-2003, 3 dln.

H. GAUS; R. VAN EENOO; M. DE WAELE, Beknopte bibliografie van de politieke en sociaal-ekonomische evolutie van België 1918-1988, Gent (3e uitg.), 1988.

H. GAUS; R. VAN EENOO, Beknopte bibliografie van de politieke en sociaal-ekonomische evolutie van België 1945-1992, Leuven; Apeldoorn, 1992.

M. HEYSE; R. VAN EENOO, Bibliografie van de geschiedenis van België: 1914-1940, Leuven, 1986.

Th. LUYKX; M. PLATEL, Politieke geschiedenis van België, van 1789 tot 1985, Antwerpen, 1985, 2 dln.

Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt, 1998, 3 dln.

P. VAN DEN EECKHOUT; G. VANTHEMSCHE (ed.), Bronnen voor de studie van het hedendaagse België, 19e-20e eeuw, Brussel, (2e uitg.) 2009.

E. WITTE; J. CRAEYBECKX; A. MEYNEN, Politieke geschiedenis van België, van 1830 tot heden, Antwerpen, (8e uitg.), 2007.

E. WITTE; A. MEYNEN (ed.) (e.a.), De geschiedenis van België na 1945, Antwerpen, 2006.

E. WITTE; J.-P. NANDRIN; E. GUBIN (e.a.), Nieuwe Geschiedenis van België, Tielt, 2005-2006, 2 dln.

N. WOUTERS, Mondelinge geschiedenis in België. Eindrapport oktober 2012.

 

Voor nog meer praktische tips bij de methode van mondelinge geschiedenis, zie

- dossier mondelinge geschiedenis FARO

- passage in de brochure jeugdbewegingen en erfgoed (pp. 43-38)

 

Limburg

Bibliografie Limburg, Hasselt, s.d.

E. MUYS, Inventaris van de archieven van de vredegerechten van Limburg, Brussel, 1997.

R. NIJSSEN, Limburg feest, Zutendaal, 2010.

P.J.H. UBACHS, Handboek voor de geschiedenis van Limburg, Hilversum, s.d.

 

Vlaams-Brabant

E. BRUYNEEL; H. ROBBE; A. STYNEN, Veel volk verwacht: populaire muziekcultuur in Vlaams-Brabant sinds 1800, Leuven, 2012.

J. DE MAEYER; P. HEYRMAN (ed.), Geuren en kleuren: een sociale en economische geschiedenis van Vlaams-Brabant, 19de en 20ste eeuw, Leuven, 2001.

G. DIELEMAN, Herinneringen aan Vlaams-Babant West, met daarin opgenomen Dilbeek, Brussel, 2000.

E. MUYS, Inventaris van de archieven van de vredegerechten van Vlaams-Brabant (1898-1975), Brussel, 1996.

K. SCHEYS, Bibliografie voor Binkom, Linden, Lubbeek en Pellenberg, Lubbeek, 2001.

R. VAN UYTVEN, e.a., Geschiedenis van Brabant van het hertogdom tot heden, Zwolle, 2004.

 

Het merendeel van deze werken kan worden geconsulteerd in de Provinciale bibliotheek Limburg en het Documentatiecentrum Vlaams-Brabant. De enkele publicaties die hier niet aanwezig zijn, vindt u beslist in de gespecialiseerde handbibliotheken van de deelnemende centra: ADVN, Amsab-ISG, KADOC-KU Leuven en Liberaal Archief.

 

Archieven, bibliotheken en ondersteunende organisaties

Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, Antwerpen

Provinciale bibliotheek Limburg, Hasselt

Documentatiecentrum Vlaams-Brabant, Leuven

Rijksarchief in België

Archief provincie Limburg, Hasselt

Archief provincie Vlaams-Brabant, Leuven

Stadsarchief Hasselt

Stadsarchief Tongeren

Stadsarchief Brussel

Stadsarchief Halle

Stadsarchief Leuven

Stadsarchief Vilvoorde

Stadsarchief Tienen en het Hagelands Historisch Documentatiecentrum: Erfgoedsite Tienen

Erfgoedcel Brussel

Erfgoedcel Haspengouw

Erfgoedcel Hasselt

Erfgoedcel Leuven

Erfgoedcel Mijnerfgoed

Erfgoedcel Pajottenland en Zennevallei

Erfgoed Lommel

Herita

ADVN Archief-, Documentatie- en Onderzoekscentrum, Antwerpen

AMSAB – Instituut voor Sociale Geschiedenis, Gent

Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel, Brussel

Documentatie- en Archiefcentrum van de Communistische Beweging, Brussel

KADOC Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving, Leuven

Letterenhuis, Antwerpen

Liberaal Archief, Gent

Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij, Brussel

FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed

Heemkunde Vlaanderen

Sportimonium

Archief van het bisdom Hasselt

Archief van het bisdom Luik

Archief van het aartsbisdom Mechelen-Brussel

 

Praktijkvoorbeeld

Voor een mooi voorbeeld van een jubileumboek:

J. DE SMEDT, 120 jaar. 1892-2012. Koninklijke Katholieke Fanfare “De Vrije Vlaamse Zonen” Kapelle-op-den-Bos, Kapelle-op-den-Bos, 2012

Print deze pagina HEJ-hoofdstuk3.pdf