Erfgoedplus.be vind meer dan je zoekt

Navigation Search

Dossier: Hoera, een jubileum ?!

Zorg dragen voor cultureel erfgoed

1 bijlage(n)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  VVVVragen ? 

Joris Colla en Katrien Weyns, KADOC-KU Leuven

Digitale versie hoofdstuk 2

Wat is cultureel erfgoed en hoe ga je ermee om ? Uitgangspunten

Jouw erfgoed in kaart brengen

 • Een muziekarchief of -collectie kan je aanmelden via Muziekbank Vlaanderen.
 • Meer informatie over ISAD(G) vind je op de website van ICA en VVBAD.

Goed bewaard, is goud waard

De erfgoedantenne beheert

Aan de slag met je archief

Zorgen voor je historisch archief: hoe begin je eraan?

 • Informatie en contactgegevens betreffende de aankoop van zuurvrije archiefdozen en -mappen via de provinciale erfgoeddiensten: zie onder het hoofdstuk hierboven ‘Goed bewaard, is goud waard’.

  Een stappenplan voor de inventarisatie

 • Sjabloon voor het beschrijven van je archief. Kies tussen Open Documentformaten, Word of Excel. OpenExcel of Excel genieten de voorkeur omdat uitwisseling van gegevens gemakkelijker is op basis van deze werkwijze.
 • Meer informatie over ISAD(G) vind je op de website van ICA en VVBAD.
 • Meer weten over redactionele vormen? Neem een kijkje op archiefwiki.
 • Ben je op zoek naar achtergrondinformatie over archiefvormers (organisaties, personen)? Zoek ze op in ODIS, de onlinedatabank over het Vlaamse middenveld.
 • Hoe plooi je een archiefdoos? In een filmpje kan je zien hoe het moet.
 • Voorbeeld van een afgewerkte plaatsingslijst (resultaat na fase 1)
 • Voorbeeld van een afgewerkte inventaris (resultaat na fases 2 en 3)

Wat na de inventarisatie van je archief?

 • Informeer Archiefbank Vlaanderen over de aanpassingen van de basisinformatie via info@archiefbank.be of via de contactgegevens op de website.

Aan de slag met je digitaal cultureel erfgoed

Digitaal aangemaakt, is digitaal bewaard

Wie zoekt, die vindt: de mappenstructuur

 • Screenshot: map verwijderen (delete) of naam wijzigen (rename) door rechts te klikken op de map

 • Screenshot van de map "Mijn Documenten" in de Windows Verkenner. Op de computer bij iemand thuis wordt een onderscheid gemaakt tussen persoonlijk archief en het verenigingsarchief:

  

 • Snapshot: boomstructuur met archief, bibliotheek en fotocollectie:

 

De juiste keuzes: opslag en naamgeving van documenten

 • Dit filmpje Digitaal archiveren thuis: opmaak van een document laat zien hoe je een document correct aanmaakt en opslaat

 • Screenshot: vind de knop "opslaan als…" in bv. Word door te klikken op de bol links bovenaan of op "bestand"

Wat met digitale foto’s ?

 •  Deze screenshot laat zien hoe je foto’s kan opslaan in de mappenstructuur:  

 

Wat met e-mails ?

 • Screenshot: dit beeld krijg je te zien als je e-mails wilt laten ophalen in het e-mailprogramma Mozilla Thunderbird

 • Screenshot van de mappenstructuur in de inbox (mailbox in Mozilla Thunderbird) van een persoon die zich engageert in de verenigingen Archiefbank en Fanfare Flierefluiter. Er is een onderscheid gemaakt tussen persoonlijk e-mails en e-mails betreffende zijn/haar werk binnen de verenigingen:  

 • Dit filmpje Digitaal archiveren thuis: e-mails archiveren laat zien hoe je je mailbox thuis kan organiseren en beheren. In het voorbeeld wordt gebruik gemaakt van het e-mailprogramma Mozilla Thunderbird, maar voor Office Outlook werkt het gelijkaardig. 

Aan de slag met je collecties

Documentaire collecties

 • Meer weten over het bewaren van erfgoed, met gedetailleerde informatie per materiaalsoort en informatie over de aankoop van verpakkingsmateriaal? Zie onder het hoofdstuk hierboven ‘Goed bewaard, is goud waard’.
 • Sjabloon voor de stuksgewijze beschrijving van een documentaire collectie. Kies tussen Open Documentformaten, Word of Excel. OpenExcel of Excel genieten de voorkeur omdat uitwisseling van gegevens gemakkelijker is op basis van deze werkwijze.
 • Meer weten over ISBD? Raadpleeg de ISBD documentatie goedgekeurd door de International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA).
 • Sjabloon voor de stuksgewijze beschrijving van mondelinge bronnen. Kies tussen Open Documentformaten, Word of Excel. OpenExcel of Excel genieten de voorkeur omdat uitwisseling van gegevens gemakkelijker is op basis van deze werkwijze.
 • Meer weten over het beschrijvingsmodel voor mondelinge bronnen van het Expertisecentrum Digitaal Erfgoed PACKED?

Bibliotheken

 • Meer weten over het bewaren van erfgoed, met gedetailleerde informatie per materiaalsoort en informatie over de aankoop van verpakkingsmateriaal? Zie onder het hoofdstuk hierboven ‘Goed bewaard, is goud waard’. Daarnaast biedt de website van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek meer informatie over de conservering van publicaties en interessante activiteiten hierover.
 • Sjabloon voor de stuksgewijze beschrijving van een bibliotheek. Kies tussen Open Documentformaten, Word of Excel. OpenExcel of Excel genieten de voorkeur omdat uitwisseling van gegevens gemakkelijker is op basis van deze werkwijze.
 • Meer weten over ISBD? Raadpleeg de ISBD documentatie goedgekeurd door de International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA).

Museale collecties

 • Meer weten over het bewaren van erfgoed, met gedetailleerde informatie per materiaalsoort en informatie over de aankoop van verpakkingsmateriaal? Zie onder het hoofdstuk hierboven ‘Goed bewaard, is goud waard’.
 • Sjabloon voor de stuksgewijze beschrijving van een museale collectie. Kies tussen Open Documentformaten, Word of Excel. OpenExcel of Excel genieten de voorkeur omdat uitwisseling van gegevens gemakkelijker is op basis van deze werkwijze.
 • Meer weten over SPECTRUM, een standaard voor collectiemanagement, waarin ook beschrijvingselementen voor museale stukken opgenomen zijn? Raadpleeg dan het dossier SPECTRUM op de Faro-website.

Collecties digitaal ontsluiten

 • Voor de digitale ontsluiting van jouw collecties, kun je gebruik maken van volgende databanken. De databanken nemen een foto of scan op van elk stuk samen met een beschrijving van het stuk:
Print deze pagina HEJ-hoofdstuk2.pdf