Erfgoedplus.be vind meer dan je zoekt

Navigation Search

Dossier: Hoera, een jubileum ?!

Voorstelling

2 bijlage(n)

Het project

Veel socio-culturele verenigingen hebben een rijke traditie en koesteren herinneringen, onder de vorm van verhalen, objecten en documenten. En terecht! Hun geschiedenis en erfgoed zijn immers van cultuurhistorische waarde. Net als in het verleden, verrijken verenigingen nog steeds de maatschappij. Zij bieden hun leden ontspanning en vorming, zij brengen diverse groepen mensen samen in een waaier aan initiatieven en zij creëren ruimte voor overleg en inspraak, persoonlijke ontplooiing en zelfs politieke stellingname. Al deze activiteiten vormen het unieke verhaal van een vereniging, dat zich ook laat aflezen in diverse stukjes erfgoed, gaande van archiefstukken over foto’s en voorwerpen tot tradities en gebruiken.

De provincies Vlaams-Brabant en Limburg zijn ervan overtuigd dat het verleden en het erfgoed van dit sterk lokaal gewortelde organisatieweefsel ruimer aandacht verdienen. De provincies willen deze erfgoedbeleving stimuleren door in eerste instantie de leden van verenigingen in staat te stellen erfgoed te maken, te behouden en te delen met de buitenwereld. Hiervoor is het belangrijk dat de leden zelf weten wat hun erfgoed is, wat het belang ervan is en hoe ze ermee kunnen omgaan. Maar het is eveneens van belang dat ze de weg weten naar professionele instellingen en actoren die met erfgoedzorg begaan zijn.

Om verenigingen bij te staan in de duurzame omgang met hun eigen erfgoed en geschiedenis, ontwikkelden de provincies een gedrukte handleiding en een flankerende website. Dit gebeurde samen met vier privaatrechtelijke archief- en documentatiecentra: ADVN, Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis, KADOC-KU Leuven Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving en Liberaal Archief. Zij koppelen ervaring met het lokale en regionale middenveld aan kennis over archiefzorg, historische onderzoeksmethoden en vormen van publieksontsluiting.

De instrumenten

De handleiding en de website zijn in eerste instantie een wegwijzer voor de manieren waarop een vereniging haar erfgoed zinvol kan inzetten bij een evenement, zoals een jubileumviering. Hoe verzamel je de nodige informatie, hoe ga je die ordenen en verwerken, hoe maak je een boeiend verhaal dat door eigen leden én buitenstaanders kan worden gesmaakt? Vervolgens geven ze een aanzet tot het veiligstellen van dit erfgoed voor de toekomst. Ze reiken methoden aan om op lange termijn en op een verantwoorde wijze het verenigingserfgoed te beheren. Bovendien leiden ze verenigingen toe naar lokale en regionale professionele erfgoedzorgers die advies en ondersteuning kunnen bieden.

De handleiding en de website vormen een laagdrempelige en praktijkgerichte reisgezel in de verkenning van je verenigingserfgoed. Het eerste hoofdstuk belicht context en verschijningsvormen van het verenigingserfgoed evenals de inzet ervan bij een evenement. Het tweede hoofdstuk focust op het beheren en bewaren van je erfgoed. Het derde hoofdstuk gaat dieper in op bronnenonderzoek, het inhoudelijke fundament van elke erfgoedactiviteit. Het laatste hoofdstuk presenteert ten slotte mogelijkheden om met dit erfgoed naar buiten te treden, onder de vorm van een drukwerk, tentoonstelling of webtoepassing.

De website

Op deze website vind je per hoofdstuk van de handleiding verdere literatuur, nuttige websites, voorbeelddossiers uit het ‘echte leven’ en adressen van expertisecentra en lokale erfgoedbewaarders. De informatie in verband met subsidies en andere soorten ondersteuning worden voor elk van beide provincies, Limburg en Vlaams-Brabant, apart opgelijst. Bedoeling is dat de gegevens regelmatig worden geactualiseerd. De website omvat volgende onderdelen (zie ook de menubalk rechts):

  1. Verenigingserfgoed en de organisatie van een evenement
  2. Zorg dragen voor cultureel erfgoed
  3. Onderzoek en historische methode
  4. Publiceren en tonen

Contact

Vragen ?

U kunt contact opnemen met elk van de partners voor

       Frank Seberechts, 03/2251837, frank.seberechts@advn.be

       Hendrik Ollivier, 09/2240079, hendrik.ollivier@amsab.be

Peter Heyrman, 016/323516, peter.heyrman@kadoc.kuleuven.be

Joris Colla, 016/323517, joris.colla@kadoc.kuleuven.be

Katrien Weyns, 016/323544, katrien.weyns@kadoc.kuleuven.be

Bart d’Hondt, 09/2217505, bart.dhondt@liberaalarchief.be

 

Print deze pagina Hoera_folder_v4_WEB.pdf HEJ_integraal.pdf